SERVICEINTERVALL

Serviceintervallen för din bil framgår av dokumentation som följer med bilen.
Du ansvarar själv att servicen genomförs vid angivna intervaller. Vid utebliven eller försenad service förfaller bilens garantier.

Tänk på att vid privatleasingavtal blir du ersättningsskyldig vid återlämningen om du missat något servicetillfälle.

 


Nedan ser du sammanfattning för våra modeller:


DFSK FENGON 5 BIOGASHYBRID

1 ÅR/1500 MIL, Det som infaller först


DFSK FENGON 580 BIOGASHYBRID

1 ÅR/1500 MIL, Det som infaller först


DFSK SERES 3 ELECTRIC

1 ÅR/1500 MIL, Det som infaller först

GARANTIREPARATION

Skulle du råka ut för problem med din bil under garantitiden, måste du anlita en auktoriserad DFSK-verkstad.

 


Du hittar din närmaste anläggning nedan.

SERVICEVERKSTAD

Du har möjlighet att anlita valfri verkstad för att genomföra den årliga servicen (ej vid privatleasing)


Det du ska tänka på är att verkstaden du anlitar har behörighet att arbeta med gasinstallationer alternativt har behörighet för högspänningssystem för elbilar.

Se även till att servicen genomförs enligt protokoll och spara all dokumentation.Vill du anlita en auktoriserad DFSK-verkstad?

Du hittar din närmaste anläggning nedan.

PRIVATLEASING MED SERVICEAVTAL

De två-tre första servicetillfällen ingår i ditt privatleasingavtal beroende om du har 24- eller 36-månaders privatleasingavtal.

Bilen skall servas av en auktoriserad DFSK-verkstad.

 


Du hittar din närmaste anläggning nedan.